top of page

Past Events

Provcykling

Lördag 5 oktober är det dags för provcykling! Samling kl 10:00 på Scanias Hälsocenter Gröndal. Vi kör banans två varv i tre grupper med olika tempo. Varje grupp kommer att ha 2-3 guider, där någon leder och någon samlar upp svansen på gruppen. Karta över banan kommer att finnas till de som eventuellt vill ha det, och banan är i stora delar snitslad, men det är vars och ens eget ansvar att ta sig runt och hitta tillbaka. Se bara till att välja en grupp som du känner dig bekväm med tempot i! Provcyklingen är avgiftsfri.

Recent Posts
bottom of page